Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Tanıtım

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE TURİZMİ BÖLÜMÜ

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI

 

 ALINAN UNVAN

Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlAR.

 ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

YETERLİLİK ŞARTLARI

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

TARİHÇE

1998-1999 eğitim-öğretim yılından Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Elektronik teknolojisi programında 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı 2 öğretim öğretim görevlisi hizmet vermektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Programımız, turizm ve seyahat alanında farklı konumlarda çalışacak personel yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık (önlisans) yükseköğretim programıdır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS (staj süresi dahil) kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Mezun öğrenciler, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda dikey geçiş yapabilirler. Öğrencilerin dikey geçiş yapabileceği bölümler arasında Seyahat işletmeciliği, İşletme ve İktisat lisans programları yer almaktadır.

Önemli bir turizm bölgesinde konumlanmış olan bölümümüz, öğrencilerine seyahat işletmeciliği alanında etkin olarak çalışabilmelerine yardımcı olacak becerileri kazandırma yönünde faaliyetlerini sürdürmekte, sektör ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim içeriğini güncellemektedir. Bölümümüz öğrencilerine, iletişim, organizasyon ve pazarlama konularında temel becerileri kazandırmakla birlikte, turizm ve seyahat sektörünün genel işleyişiyle ilgili teorik bilgileri edinmelerini sağlamakta, teknik becerilerini arttıracak uygulama pratiklerini ve sektör deneyimlerini arttıracak rehberlik hizmetlerini yürütmektedir.

Lisans Dereceleri

-Seyahat İşletmeciliği

-Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

PROGRAM ÇIKTILARI

Seyahat sektörünün yapısını ve seyahat işletmelerinin işleyişine vakıf, sektörde aktif olarak çalışabilme ve kendini geliştirebilme becerilerine ve motivasyonuna sahip meslek elemanları yetiştirmek ve çeşitli işbirliği projeleriyle sektöre destek vermektir. 

SINAV YÖNETMELİĞİ, DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikleyazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrencinin, herhangi bir başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4 sisteme göre), zorunlu meslek stajı yapmış ve kabul edilmiş olmalıdır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Mezunlarımız; müfredatta verilen derslerin içeriği ile bağlantılı olarak çeşitli alanlarda çalışabilmektedir. A, B ve C grubu seyahat acenteleri, organizasyon şirketleri, Havalimanı yer hizmetleri işletmeleri, yat ve marina işletmeleri, otel işletmelerinin ön büro, satış ve pazarlama, insan kaynakları departmanları, rent a car firmaları, turizm büroları, il turizm müdürlükleri, mezunlarımızın çalışabileceği alanlar arasında öngörülmektedir.  

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır). Mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı.

PROGRAM BAŞKANI

Öğretim Görevlisi Fatih Ercan

AKTS KOORDİNATÖRÜ

Okt. Ruşen Taşcı

Bağlantılar
Linkler

          

Yukarı Çık